Sư tử và chuột

   Sư tử đang ngon giấc, Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử làm Sư Tử tỉnh giấc.

   Sư Tử vươn vai, bàn chân to tướng chẳng may đè lên Chuột Nhắt.

   - Xin Đức Vua tha chết cho kẻ hạ thần này. Sau này biết đâu hạ thần sẽ có dịp giúp được gì cho Đức Vua.

   Sư Tử không nhị được cười, vung chân lên. Chuột Nhắt chạy thoát.

   Ít lâu sau, Sư Tủ mắc lưới thợ săn. Chuột nhắc chạy đến cắn đứt lưới, giải thoát cho vị chúa tể.

   Thế đấy, bạn nhỏ biết đâu lại là bạn tuyệt vời.

Utrangdieu
Professional HCM City, Vietnam
Mobile: +84 888 58 0006
Email: Utrangdieu135@gmail.com


© Copyright Utrangdieu - All rights reserved.
Business of mine: utrangdieu.com