Hai người bạn

   Hai người đang đi qua rừng. Bỗng đâu, một con gấu chạy xộc tới.

   Một người bỏ chạy, vội trèo lên cây.

   Người kia ở lại một mình, chẳng biết làm thế nào, đành nằm yên, giả vờ chết.

   Gầu đến ghé sát mặt ngửi ngửi, cho là người chết, bỏ đi. Khi gấu đã đi xa, người bạn tụt xuống cười hỏi:

   Ban nãy, gấu thì thầm gì với cậu thế?

   À, nó bảo ràng kẻ bỏ bạn trong lúc hoạn nạn là người tồi.

   

Utrangdieu
Professional HCM City, Vietnam
Mobile: +84 888 58 0006
Email: Utrangdieu135@gmail.com


© Copyright Utrangdieu - All rights reserved.
Business of mine: utrangdieu.com