Câu hỏi 8

   Ba con gà trong 2 ngày đẻ 4 quả trứng. Vậy theo tỉ lệ trên thì 1 con gà muốn đẻ 2 quả trứng thì cần bao nhiêu ngày.

Utrangdieu
Professional HCM City, Vietnam
Mobile: +84 888 58 0006
Email: Utrangdieu135@gmail.com


© Copyright Utrangdieu - All rights reserved.
Business of mine: utrangdieu.com