Câu hỏi 5

   Bà cụ Năm dành dụm được 1000 đồng (loại tiền 1 đồng) tiền tiêu vặt, chuyện này ai ai trong xóm cũng hay biết cả.

   Một hôm, thừa dịp bà cụ đi vắng kẻ trộm đã phá cửa vào lấy 750 đồng từ trong bình đựng 1000 đồng tiền 1 đồng của cụ. Cứ 30 giây hắn đếm được 50 đồng tiền 1 đồng.

Hỏi ít nhất cần bao nhiêu thời gian để lấy được số tiền trên ?

(Thời gian làm trong 3 phút)

Utrangdieu
Professional HCM City, Vietnam
Mobile: +84 888 58 0006
Email: Utrangdieu135@gmail.com


© Copyright Utrangdieu - All rights reserved.
Business of mine: utrangdieu.com